annuarioaudio
» » Χρηστάκης, Ρία Κούρτη - Σούχα Χαρίσει Την Καρδιά / Πήρα Τον Δρόμο Τον Στενό

Χρηστάκης, Ρία Κούρτη - Σούχα Χαρίσει Την Καρδιά / Πήρα Τον Δρόμο Τον Στενό flac album

Χρηστάκης, Ρία Κούρτη - Σούχα Χαρίσει Την Καρδιά / Πήρα Τον Δρόμο Τον Στενό flac album
Title:
Σούχα Χαρίσει Την Καρδιά / Πήρα Τον Δρόμο Τον Στενό
Performer:
Χρηστάκης
Style:
Laïkó
FLAC album size:
1953 mb
Other formats:
MP1 ASF AC3 ADX AA DMF DTS
Rating:
4.6 ✪

υχαριστώ θερμά τον Κyriakos Mitsotakis για την ευκαιρία που μου δίνει να συμμετέχω ως υποψήφιος βουλευτής στο νομό Ευβοίας με τη Νέα Δημοκρατία. ίναι μεγάλη χαρά και τιμή να εκπροσωπώ τον τόπο που μεγάλωσα, που ζω, που εργάζομαι και παλεύω καθημερινά. ίναι η γειτονιά μου, είναι το μέρος που αγαπώ και υπόσχομαι να παλέψω και να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις υπερασπιζόμενος πάντα την αλήθεια, με αξιοπιστία και ήθος χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας, για να ζήσουν τα παιδιά όλων των Ελλήνων καλύτερα από τους γονείς τους.

Ἐκκλησία τιμᾷ τόν ἅγιον Ἐλισσαῖον, υἱόν Σαφάτ ἐκ γῆς Ἀελμούθ, ὡς μεγάλον προφήτην, κληθέντα εἰς μαθητείαν ὑπό τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ, ἀνταποκριθέντα εἰς τήν κλῆσιν καί μαθητεύσαντα παρ᾽ αὐτῷ καί ποιήσαντα μεγάλα σημεῖα καί θαύματα τῇ θείᾳ Χάριτι εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἱεριχοῦς καί τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ἐξ ὧν μνημονευτέα τῆς μετατροπῆς τῶν ὑδάτων τῆς πηγῆς τῆς Ἱεριχοῦς ἐκ πικρῶν εἰς γλυκέα κα. ς ἀκούσωμεν τοῦ ἱεροῦ ὑμνῳδοῦ λέγοντος: χαίροις Ἐλισσαῖε πάνσοφε· σύ γάρ καθάρας τόν νοῦν ἡδονῶν τῶν τοῦ σώματος, ὑπεδέξω ἔνδοξε, τάς αὐγάς τάς τοῦ πνεύματος, τοῖς ἐφεξῆς τε πᾶσι μετέδωκας καί ὅλος ὤφθης φωτοειδέστατος· ὅθεν ἐσκήνωσας πρός τό φῶς τό ἄδυτον, ὑπέρ ἡμῶν πάντοτε δεόμενος τῶν εὐφημούντων σε.

album Weekly Top. album Pop Hotlist. music noteChords for Τατασόπουλος,Στάμου - Πήρα το δρόμο τον κακό. 20. ήρα τον δρόμο τον στενό (Βαδίζω με παράπονο) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (ΦΑ.

αι μια αγάπη που πήρε τον πόνο μου Μη μου μιλάτε αφήστε με μόνο μου Έχω μαράζι στην καρδιά. Channel: Σωτήρης Μπουχάγιαρ.

ίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ ῾Υψίστῳ. ιὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. ήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν· ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον·

άτι πτώματα που έθαψα μες τον κήπο βαθιά τα βάζω τα φερε στο σαλόνι μου με κοιτάζουν και τα κοιτάζω. ου αφήνει μηνύματα στο ψυγείο και στο τραπέζι με κρυμμένα νοήματα πάλι με το μυαλό μου παίζει. έσα σ’ αυτό το σπίτι μένω με κάποιον άλλον που όλο κρύβεται πολύ καλά και μάλλον. γαίνει ξανά στον ίδιο δρόμο στο ίδιο φανάρι σταματάει και μετά τη στροφή για μια στιγμή κοιτάει με τρόμο ένα άδειο δρόμο που εχθές μάλλον δεν ήτανε εκεί. κύβει μπροστά και στον καθρέφτη ο ήλιος πέφτει και τα κτίρια παίρνουν φωτιά πρώτη φορά νιώθει πως βλέπει αυτόν τον κόσμο έτσι όπως μάλλον είναι αληθινά.

όν ὁποῖον ἐµπράκτως καί ἐκ νεότητος µέ ὅλην τήν θέρµην τῆς καρδίας του ἀγάπησε. φοῦ πῆρε τό µοναχικό σχῆµα καί ἐµόνασε στήν πατρίδα του. Ὅλη αὐτή ἡ ἐµπειρία ἀπέβη γιά µένα οὐσιαστική. ἶδα ποῦ ἔγκειται ἡ ‘’ποιότητα ζωῆς’’. έ τήν πραγµατική χαρά. πορεῖ νά ἀποτελέση τροχοπέδη στήν ἀτοµοκεντρική καί φίλαυτη κοινω- νία µας. ὄντας πνευµατικό τέκνο τοῦ ἁγίου Γέροντoς Παϊσίου.

ον Οκτώβριο του 1988 που προβλήθηκε στην Ελλά-δα η ταινία, ένας ιερέας, ένας θεολόγος και οκτώ χριστιανικά σωματεία κατέ-θεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και ισχυρίστηκαν μεταξύ άλλων ότι σκη-νές της ταινίας καθυβρίζουν δημόσια και κακόβουλα την Ανατολική Ορθό-δοξη Εκκλησία του Χριστού και ζήτησαν να απαγορευθεί η προβολή και να κατασχεθεί η ταινία. υτός ο υπερβατικός Θεός προσπαθεί να δείξει το δρόμο της λύτρωσης, της ανέλιξης, της μετουσίωσης της ύλης σε πνεύμα χρησιμοποιώντας ανθρώπινες λέξεις, μύθους, παρομοιώσεις και αλλη-γορίες. την πραγματικότητα κανένας δε μπορεί να μιλήσει για το υπερβατι-κό και για την έκσταση. ηλαδή, το ρεύμα που χαρακτηρίζει την νεωτερική ευρωπαϊκή και νεοελλη-νική σκέψη, αλλά από το μετερίζι της δικής του εκκλησιαστικής Παράδο-σης.

Tracklist

Α Χρηστάκης, Ρία Κούρτη Σούχα Χαρίσει Την Καρδιά
Β Χρηστάκης Πήρα Τον Δρόμο Τον Στενό